Næste ->

Dette er en gammel ligevogn der blev bygget om til 1/3 hardtop, 1/3 caprioletog 1/3 ladvogn .... lidt fjollet og projektet blev jeg vist aldrig færdig med